TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Mang Thị Hồng Ngự

Kiểm soát đảm bảo chất lượng - Y tế dược

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Đồng Nai

Ngày cập nhật: 08/09/2020

Nguyễn Văn Cảnh .

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 08/09/2020

Nguyễn Tấn Hậu

Nhân viên bảo trì Điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 08/09/2020

Nguyễn Ngọc Minh Trân

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 07/09/2020

Nguyễn thế quân

lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 07/09/2020

Duong Thanh Cung

Nhân viên Lái Xe Bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 07/09/2020

Trương Đăng Khoa

Nhân Viên Bán hàng hay Giao hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 07/09/2020

Nguyễn Văn Vinh

Nhân Viên Giao Hàng, LĐPT bao ăn ở

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 07/09/2020

phạm văn thiết

cơ khí

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

NGUYỄN NGỌC THÀNH

kỹ sư cơ điện

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

Vũ Duy Thản

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

Đặng Việt Hoà

tài xế b2

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

Lê Vinh

Nhân viên phụ hồ, phụ điện nước cống trình

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

trinh tuyet minh

Hanh chính văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

Nguyễn Thị Lan Anh

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

Nguyễn Duyên

Lao Động Phổ Thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/09/2020

NGUYỄN LÊ XUÂN THƯ

giáo viên tiếng anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 04/09/2020

Nguyễn Đức Huy

Tư vấn tín dụng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 04/09/2020

Triệu Ngọc Huy

Lái xe bằng D

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 04/09/2020

Trần Đặng Phương Anh

Nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 04/09/2020