TẤT CẢ ỨNG VIÊN

MẠC THU TRÀ

bán hàng, thu ngân

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 07/05/2020

Trương Thị Thảo

VỊ TRÍ : Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang,Hải Dương

Ngày cập nhật: 20/04/2020

lù mí vàng

Nhân viên Lái xe

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 23/03/2020

Ma Thị Thảo

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Trần Thanh Sơn

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Viên Lệ Nhật

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Hoàng Thị Như Bình

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Lã Thị Ngọc Ánh

Nhân Viên Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Nguyễn Thị Minh Phong

Nhân viên Văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Vương Nguyền

hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 05/03/2020

Nguyễn Thị Tuyến

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

Nông Thị Nhung

Kỹ sư điện tử viễn thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

ma văn kiên

Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

vương thị toàn

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

Hoàng Quốc Toản

Trình dược

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 21/02/2020

Linh Chi

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: An Giang,Cần Thơ,Hà Giang.

Ngày cập nhật: 16/01/2020

Bàn Hoàng Tùng

phát huy được kiến thức đã học tập

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Giang

Ngày cập nhật: 17/10/2019

Phan kim cương

Kế Toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Hà Giang.

Ngày cập nhật: 15/09/2019