TẤT CẢ ỨNG VIÊN

phạm xuân cảnh

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 07/06/2019

thùy dương

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/05/2019