TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lê Công Anh

Thợ làm tóc

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Văn Ngọc

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

황티튀항 (Hoàng thị Thúy Hằng )

hành chính văn phòng tiếng hàn

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Minh Tiến

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Ánh Hồng

Kê toán tổng hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Đỗ Trung Tiến

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Phạm Ánh Tuyết

Nhân viên bán hàng - Kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Bùi Đức Long

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Lê Minh Ngọc

Nhân viên phục vụ parttime

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyên Đăng Trung Sơn

Quảntrị rủi ro- Nhân viên ngân hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Lục phương anh

Sinh viên làm parttime

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Cao Tử

Giao hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Tâm Chính

Nhân viên kế toán nội bộ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Đào văn trí an

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Truong Doanh Hoi

Phiên Dịch Tiếng Nhật - Công việc tiếng Nhật

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

HOÀNG MINH THẮNG

Nhân viên lễ tân

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Phương

KỸ S Ư X Â Y D Ự N G

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Đặng văn Duy

Cơ khí

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

NGUYỄN ĐẠI MẠNH

KỸ SƯ XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Vũ Thị Thu Hiền

Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020