TẤT CẢ ỨNG VIÊN

nguyễn thế anh

Kế toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn anh phương

Dược sĩ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Thị Tuyết

Trình duoc viên - Y tế

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Thị Phượng

Nhân viên phục vụ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Thành Nhân

Quản Lý Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Nghệ An,Hà Tĩnh,Quảng Bình.

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Trần Văn Thạch

Quản Lý Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh,Nghệ An,Thanh Hóa.

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Đặng Thị Thu

Kê toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Phạm văn tớm

Kế Toán -Kế toán xây dựng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Nguyễn Đức Hùng

Nhân viên Bảo trì điện

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Nguyễn Kim Thiết

Nhân viên Kỹ thuật xây dựng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Nghệ An,Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Nguyễn Quốc Vương

bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 20/05/2020

lê Thị hiệp

Nhân viên bán hang-kế toán

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 20/05/2020

Nguyễn Thị Loan

Nhân viên hành chính - văn phòng/Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Trịnh Thị Hằng

Nhân viên pháp lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Tĩnh,Hồ Chí Minh,Đà Nẵng.

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Võ Thanh Huyền

Hành chính- nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Phan Văn Thành

Bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Nguyễn Thị Vân

Kế Toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Nguyễn Huy Quyết

đánh văn bản

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 16/05/2020

nguyễn văn châu

Lái Xe Giao Hàng Bằng B2

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 15/05/2020

Nguyễn Quỳnh Trang

Cử nhân xét nghiệm y học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 15/05/2020