TẤT CẢ ỨNG VIÊN

PHAN VAN HIEU

Kỹ Thuật Điện

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 26/02/2020

tăng quang tấn

Công nhân lắp ráp điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nhân viên Marketing

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

Võ Nguyễn Quang Khôi

Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

Tạ văn toán

Kỹ Sư Cơ Điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

TRẦN THỊ HẠNH TÂM

Thu Ngân - Kế Toán

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

HUỲNH HOÀNG HIỆP

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 25/02/2020

Tống Ngọc Hải

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Trần Nguyễn

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Nguyễn Thị Diệu Thơm

Nhân viên thu ngân

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 24/02/2020

DƯ QUỐC HÙNG

hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 24/02/2020

SANG NGUYEN

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 24/02/2020

HÀ HOÀNG KHA

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Kiên Giang

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Cao Quốc khánh

Nhân viên bảo vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 22/02/2020

TRƯƠNG CÔNG THÀNH

Nhân viên soạn hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 22/02/2020

PHAN MINH TÚ

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 22/02/2020

Nguyễn Hoàng Thủy Tuyên

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 21/02/2020

Trần Thị Bảo Nhi

Lễ Tân Khách sạn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 21/02/2020

Luuvan Thang

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 20/02/2020

Tranvantien

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 20/02/2020