TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Phạm Thị Triệu Vy

mầm non tư thục

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 03/07/2020

hưởng nguyễn

Lái Xe Bằng B2

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 03/07/2020

Truong Minh Doan

Phiên Dịch Tiếng Trung, Nhân Viên Kinh Doanh

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long,Hậu Giang.

Ngày cập nhật: 03/07/2020

Minh Tuệ Khổng

Nhân viên du lịch- Định lượng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang,Đồng Tháp.

Ngày cập nhật: 03/07/2020

nguyễn ngọc ngọt

Lái Xe Bằng C

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Nguyễn Thành Hiệp

Nhân Viên Kĩ Thuật điện

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 01/07/2020

Du Dang

Lập Trình, Thiết Kế Đồ Họa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 01/07/2020

Nguyễn quốc đạt

Bảo Vệ, lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 30/06/2020

Lý Vạn

Qa/qc , quản lý chất lượng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 30/06/2020

Anh Vũ Nguyễn

lái xe

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 30/06/2020

Lê Thị Lẹ

Designer

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 29/06/2020

Võ bình nhi

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 20/06/2020

Anh Tuấn

Nhân Viên QC

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Nguyễn thị thẩm

Gia công tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/06/2020

nguyễn thị dung

Gia công tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Huỳnh Anh Thư

Nhân Viên Văn Phòng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Nguyễn Linh Vương

Xác Minh Thông Tin Và Xử Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Nguyễn Thị Hồng Yến

Nhân Viên QC

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 17/06/2020

Nguyễn Tuấn Kiệt

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 16/06/2020

Huỳnh Nhựt Lâm

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 15/06/2020