TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Trần Ngọc Mỹ

làm thêm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 15/06/2020

Nguyễn Thị Tiểu My

Hanh chính văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 13/06/2020

Nguyễn Dương Linh

nhân viên vận hành

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 12/06/2020

Huỳnh Văn Qúi

Kỹ sư điện

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long,Hậu Giang.

Ngày cập nhật: 12/06/2020

Phạm Thị Thanh Vi

Nhân viên may

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 12/06/2020

Nguyễn Thanh Điều

Trưởng Nhóm Hành Chánh Nhân Sự

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 11/06/2020

Lâm Quang Thi

Quản Lý Kinh Doanh

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 10/06/2020

Phạm Thị Minh Nguyệt

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 10/06/2020

nguyễn tiết nghĩa

lái xe thêm từ thứ 2,3,4,5

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 10/06/2020

Lê Thị Xuân Lộc

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm, Nhân Viên Văn Phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Đăng Duy

Thẩm định /Giám định / Quản lý chất lượng Luật / Pháp lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 08/06/2020

ĐẶNG BẢO TRÂN

Kỹ thuật chăn nuôi thủy sản

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Thái Thị Như Nguyệt

Nhân Viên Văn Phòng; Nhân Viên Thu Ngân; Thư Ký

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Dương Văn Điệp

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 04/06/2020

Nguyễn Thị Hồng Loan

Kinh Doanh, Kế Hoạch, Bán Hàng, Trợ Lý, Kế Toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 03/06/2020

Nguyễn Trường Giang

Hành chính văn phòng- Quản lý kho

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 02/06/2020

lê hoàng minh

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đỗ Thị Kiều Trinh

Nhân Vien Văn Phòng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Kiên Giang

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Lê Vũ Khanh

Nhân Viên IT

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Trương Văn Út Em

Nhân Viên kỹ thuật điện tử

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 26/05/2020