TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Mộng Thùy

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Đặng Thị Thúy Ái

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Nguyễn Hoàng Trường Phúc

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Chiêm Hoàng Sa

Nhân Viên Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Nguyễn Hứa Trung Hiếu

Nhân Viên Vận Hành Máy

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Nguyễn Ngọc Vủ Lâm

Kế Toán Trưởng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Phạm Thanh Tâm

Giám Sát Thu Mua

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long,Hậu Giang.

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Nguyễn Hữu Trường

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long,Hậu Giang.

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Nguyễn Hoàng Thịnh

Nhân Viên IT (Phần Mềm) - Điện tử

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Vĩnh Long,Cần Thơ,Hậu Giang.

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Phan Thành Luân

Lễ Tân Khách Sạn - Phục vụ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Đào Thị Hồng Đoan

Giao Dịch Viên Cửa Hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Nguyễn Thị Phương Anh

Lễ Tân / Nhân Viên Hành Chính

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Phan Thanh Hân

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 16/05/2020

phan trung kien

Nhân viên vận hành máy

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Hậu Giang,Vĩnh Long.

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Trương Thị Dân An

Lập Trình Viên

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 14/05/2020

Phạm Tiển Chiêu

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 13/05/2020

Lý Hoàng Minh Duy

Bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 08/05/2020

Nguyễn Thị Huỳnh Lê

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 06/05/2020

TRẦN THỊ THÚY DUY

Nhân Viên Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 04/05/2020

LÊ THỊ HỒNG LOAN

Nhân Viên QA, QC, Điều Hành Sản Xuất

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hậu Giang

Ngày cập nhật: 04/05/2020