TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Tấn Triệu

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/06/2019

Lê Khắc Thắng

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/04/2019

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/11/2018