HỒ SƠ ỨNG VIÊN TẠI Hồ Chí Minh

Dương Hồng Nhi

Tìm việc làm thêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Nguyễn Thanh Bền

Tài Xế Bằng C

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Tri Đoàn

Giao hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Nguyễn Thế

Bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

trần đại phúc

Quản Lý Hành Chính

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Phan Văn Mỹ

IT phần cứng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Trần Thị Quốc Duyên

Nhân viên thu hồi nợ ngân hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

truong thi kim ngan

Tìm việc làm thêm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Trần Bình

Bán hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Dương Thị Khánh Vy

Nhân viên y tế dược

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Đặng Ngọc Bảo Châu

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Cao Trọng Hiếu

Lái xe B2 Lúc(17H-6H Sáng)

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Đỗ Hưng

Việc làm tết

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Nguyễn thái

Tạp vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Trần Khánh

Lái Xe Dấu E Từ 25 Tết Đến 5 Tết

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Phạm Duy Phương

Nhân viên Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Lê Cường

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Lữ minh quân

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Nguyễn Văn Thành

Nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021

Trần Mai Tuyết Hạnh

Nhân viên phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/01/2021