TẤT CẢ ỨNG VIÊN

y ly

Nhân viên văn phòng - Quán lý cửa hàng - Bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 13/07/2020

trương công đạt

việc làm thêm T7, CN

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Ngô Hoàng Long

Nhân viên phát triển thị trường

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 03/06/2020

Nguyễn Thị Liên

Công nhân dệt may-da giày

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 20/05/2020

Trương Đình Bảo

Kỹ sư điện tử viễn thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng,Kon Tum,Gia Lai.

Ngày cập nhật: 14/05/2020

Nguyễn Thái Hưng

Nhân viên Ban Quản Lý Dự Án

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 09/05/2020

Lê Văn Tuân

Bảo vệ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 08/05/2020

Lê Văn Tuân

Bảo vệ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 07/05/2020

Hoàng Văn Hải

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 28/04/2020

Đỗ Duy Cường

Sale Thị Trường

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 11/02/2020

Phạm Hồng Quân

Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 07/02/2020

đỗ châu nguyên

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 07/05/2019

đỗ châu nguyên

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 07/05/2019

đỗ châu nguyên

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Ngày cập nhật: 07/05/2019