TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Hoàng Văn Hùng

Trình dược viên- Thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thanh Hóa,Ninh Bình

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Đào Sỹ Vũ

Công nhân lái xe

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Điền Văn Chỉ

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 23/05/2020

ĐINH VĂN QUÝ

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Lê Quảng Bảo

Nhân viên may giày

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Vũ Duy Minh

lái xe đầu kéo

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 20/05/2020

Phạm Văn Đường

Kho - Vật Tư

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 20/05/2020

Nguyễn Đình Bình

Nhân viên kinh doanh- Giao nhận

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 19/05/2020

ĐINH THỊ LỆ

GIÁO VIÊN TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nam,Ninh Bình

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Vũ Mỹ Hạnh

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Đào Thị Kiều Hoa

Nhân Viên Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Phạm Văn Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Ninh Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Đinh Trung Kiên

Quản Lý Nhà Hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Vũ Trọng Tâm

Kỹ Sư Trắc Địa

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương,Ninh Bình,Hà Nội.

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Lã Mạnh Dương

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Nguyễn Trung Kiên

Cửa Hàng Trưởng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

đinh văn lân

lái xe

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 12/05/2020

Phạm văn luân

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 12/05/2020

Ti Thi Xuân

May Đóng gói , Điện tử

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 09/05/2020

Trần Thị Dung

Nhân Viên Công Nghệ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 08/05/2020