TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Trần Thị Thanh Thanh

giáo viên tiểu học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Đoàn Thị Như Ý

Nhân viên hành chính

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng,Quảng Bình

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thị Thùy Linh

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Thành Nhân

Quản Lý Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Nghệ An,Hà Tĩnh,Quảng Bình.

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Nguyễn Đoài

Cơ Khí, Bảo Trì

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Nguyễn Tri Thức

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương,Quảng Bình,Hồ Chí Minh.

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Phan Thị Thảo

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Cái Viết Thân

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng,Quảng Bình

Ngày cập nhật: 18/05/2020

lê thị hằng

hướng dẫn viên du lịch

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Lê Ngọc

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 09/05/2020

Lê Thị Liên

Cộng tác viên bán hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 08/05/2020

Trần Lê Tố Nga

làm ngân hàng , kế hoạch , kế hoạch đầu tư

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 07/05/2020

Nguyên Văn Hợp

Chăn nuôi thủy sản

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 06/05/2020

Lê Ánh Ngọc

Bảo vệ - bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 04/05/2020

Lê Thị Xuân

Kế Toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 04/05/2020

Lê Công Hào

Nhân viên giao hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 04/04/2020

Nguyễn Minh Hiếu

Nhân Viên Môi Trường

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 24/03/2020

NGUYỄN THẾ ANH

Quản lý nhà hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 23/03/2020

Thanh Tuấn

Biên Tập Viên

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình,Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 23/03/2020

Đặng phi hùng

Nhân viên giao hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 18/03/2020