TẤT CẢ ỨNG VIÊN

phạm thị thanh lịm

kế toán

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Hoàng Thanh Thảo

Bác sĩ y học cổ truyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 25/09/2020

đoàn văn bưởng

Nhân viên bếp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 23/09/2020

Bùi Dần

Trợ Lý Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bắc Giang,Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 22/09/2020

VŨ THỊ PHÚC

kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 21/09/2020

Đặng Thị Thủy

lễ tân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 19/09/2020

Nguyễn thành phương

marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Lê Quang Duy

Nhân viên Bếp món Âu Á

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Nguyễn Đình Giang

Nhân viên hành chính

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Ma Văn Doanh

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 14/09/2020

Lê tuấn đức

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 11/09/2020

nguyễn thị hương

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 10/09/2020

trần thu hiền

Phiên Dịch Tiếng Trung- Thống kế có tiếng Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 09/09/2020

PHAN NGOC THU TRANG

kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 08/09/2020

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

kế toán văn phòng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 08/09/2020

Nguyễn Thị Nguyệt

Nhân viên Sales

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 08/09/2020

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế tooán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 07/09/2020

Trần Thị Biên Thùy

kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 07/09/2020

THÁI THỊ THANH HUYỀN

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 07/09/2020

NGUYỄN THỊ GIANG

kế toán

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 07/09/2020