TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Thạch Thị Thanh Thảo

Nhân viên Nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Trần Văn Thảo

Nhân viên Văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

TRẦN HOÀNG QUÝ

Nhân viên pháp lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Trần Thanh Nghiệp

Nhân viên Thủ kho

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Lương Việt Anh

Nhân viên Thủ kho

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Trương Văn Dũng

Nhân viên Dệt may

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Tô Chí Nguyện

Nhân viên LĐPT

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

HỒ ÂN NGHĨA

Nhân viên Lao động tiền lương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Thu ngân viên

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 20/03/2020

Lê Trung Nguyên

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 19/03/2020

Lưu thị kim cương

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Hồ Bảo Quốc

cơ khí - chế tạo

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 18/03/2020

ĐỖ THANH ĐỨC

IT phần mềm

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 18/03/2020

Hoàng Khang

Bảo vệ theo ca

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 17/03/2020

Huỳnh minh điền

Lao động phổ thông, phụ xe,

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 17/03/2020

Nguyễn Đinh Tuấn Kiệt

Nhân viên giám sát thi công công trình / Thủ kho / Kế toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 17/03/2020

Trần Thu Lệ Huyền

Nhân viên hành chính nhân sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 16/03/2020

HUỲNH TRÚC GIANG

lái xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 16/03/2020

dương thụy minh ngọc

bán hàng, nhà hàng-khách sạn

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng

Ngày cập nhật: 13/03/2020

Mai CHinh

Ổn định lương cao

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Sóc Trăng,Tây Ninh,Trà Vinh.

Ngày cập nhật: 12/03/2020