TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lê Phương Du

Nhân viên May

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hồ thi đạt

Thợ Sửa Xe Máy, THợ Sơn Nước

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Doàn Trọng Tân

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

NGUYỄN MINH LÂN

Điều phối giao hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 08/08/2020

NGUYỄN MINH LÂN

Điều phối giao hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Nguyễn phú tài

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH ÔTÔ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Phát

Thợ Hàn Inox

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Phạm Ngọc Như Ý

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Trần Trọng Phúc

điện công nghiệp

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Trần Quang

Nhân Viên Kế Toán, Hành chính Văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Thi Lua

Việc làm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

huỳnh trang

giáo viên mầm non

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

nguyễn thái bình

nhân viên kho

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Lê Văn Tâm

Nhân viên Lái Xe Giao Hàng Bằng C

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Huỳnh Quốc Việt

Nhân viên Kinh Doanh, Tư Vấn Bán Hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 04/08/2020

đỗ hoàng trường

lái xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Trần Đặng Đài Trang

Nhân viên kế toán chuyên về thuế

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 03/08/2020

bùi quốc kiệt

lao động phổ thông, phụ hồ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 03/08/2020

tran thi nhan

Nhân viên Đánh Máy Tính

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 01/08/2020

NGUYỄN MINH HIỂN

Nhân viên Làm Tại Nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 01/08/2020