TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Hoàng Văn Sửu

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 13/05/2020

Nguyễn Đăng sang

Lái xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 08/05/2020

lý vân dũng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 07/05/2020

Hoàng Văn Sự

công nhân vien

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 05/05/2020

Huỳnh Thanh Phương

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hải Phòng,Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 05/04/2020

Trần Huyền Diệu

Lễ tân khách sạn khách sạn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 23/03/2020

nguyễn thị phòng

giao hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 16/03/2020

Nguyễn Anh Hoàng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Phú Thọ,Tuyên Quang.

Ngày cập nhật: 27/02/2020

Nông văn trần

công nghệ thông tin

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 08/02/2020

nguyễn hải yến

Phiên dịch tiếng Hàn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tuyên Quang

Ngày cập nhật: 06/02/2020