TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Cấn Đình Nam

Nhân Viên Mua Hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Hoàng An Nhiên

nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 06/08/2020

hoàng huy tập

việc làm bán thời gian

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 21/07/2020

Hoàng Văn Đại

Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 20/07/2020

Hà văn Quán

Nhân viên Bốc Xếp Hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 15/07/2020

Trần Văn Quỳnh

Nhân viên Lái xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 10/07/2020

Nguyen Thanh Dan

Real Estate Sales Staff

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội,Thái Nguyên,Yên Bái.

Ngày cập nhật: 28/06/2020

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên lái xe C

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 26/06/2020

Hà Thị Thùy Dung

Nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 24/06/2020

Giàng A Sào

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Giàng Thị Linh

Lễ Tân

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Yên Bái

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Hà Thanh Hoàn

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái,Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/06/2020

phan thanh thịnh

việc làm thêm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Hứa Khánh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Trần văn Trường

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Phú Thọ,Thái Nguyên,Yên Bái.

Ngày cập nhật: 04/06/2020

Trần Thị Hà Linh

QC- Quản lý chất lượng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Trần Thị Hà Linh

nhân viên QC, kế toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên hành chính

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 20/05/2020

Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên hành chính

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Phạm Ngọc Cầm

nhân viên CSKH

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Yên Bái

Ngày cập nhật: 13/05/2020