TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Do Quang Huy

Thiết kế đồ hoạ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 03/06/2020

Hoang Duy Viet

Nhân viên thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 03/06/2020

Nguyễn Đắc Lộc

Thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/06/2020

Nguyễn Vĩnh Thành

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/06/2020

Nguyễn Mạnh Đình

Thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/06/2020

Trần Quang Thái

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Huỳnh bảo trân

Thiết kế độ họa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Hoàng Văn Hùng

Trình dược viên- Thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thanh Hóa,Ninh Bình

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Chu Minh Tú

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa / Thiết Kế Web Front-End

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Phạm Văn Dương

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Phạm Dương Anh Kiệt

game designer

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Hồ Quốc Đạt

Nhân Viên Graphic Designer

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước,Hồ Chí Minh,Bình Dương.

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Nguyễn Văn Phương

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa In Lụa

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Võ Thanh Vân

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa- Web

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/05/2020

Hứa Thị Kim Anh

thiết kế web

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/05/2020

Hoàng Ngọc Phương

Nhân Viên Quản Trị Website

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/05/2020

nguyễn duy hiếu

thiết kế

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 11/05/2020

Ánh Văn Vĩnh

Nhân Viên Marketing, Nhân Viên Thiết Kế Web

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 09/05/2020

Quách Anh Thảo

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Hoạ 2D 3D

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/05/2020

Nguyễn bá hùng

Nhân viên bán hàng, Thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/05/2020