TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Minh Thuỷ

Legal staff

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai.

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Lưu Thị Mai

Trợ lý kinh doanh Dược

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Phạm Nghĩa

kinh doanh , trọ lý kinh doanh,

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

Trợ lý- Kiểm toán viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

BÙI MINH VƯƠNG

Chuyên viên pháp lý

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

LÊ THỊ KIM YẾN

HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Bùi Hải Long

Trợ Lý Giám Đốc

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Yên Lý

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Phan Hồng Trâm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

ĐỖ THỊ THÚY VY

nhân viên hành chính _ pháp lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Bùi thị Hà

Thư ký- QC

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Dương,Hải Phòng

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Trần Anh Xuân

Hỗ Trợ Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Dương

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Phạm Dương

Nhân viên HCVP, CSKH, Tư vấn

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Nhân viên / Trợ lý văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Nguyễn Thị Quỳnh

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 04/08/2020

LÊ THỊ THÚY LOAN

Nhân Viên Tuyển Dụng Hành Chính

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 03/08/2020

Dương Kiều My

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 03/08/2020

Vũ Hoàng An

nhân viên biên dịch phiên dịch tiếng Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 02/08/2020

Nguyễn Duy Vũ

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Thư ký

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 01/08/2020

Nguyễn Thanh Doãn Thùy Trân

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Trợ lý

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/08/2020