TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Huỳnh Kim Hưng

Nhân Viên Content / SEO Website

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 04/06/2020

Dương Thị Ánh Vy

Nhân Viên Quản Trị Website

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 03/06/2020

phạm Long

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 02/06/2020

Nguyễn Đức Trung

Marketing Team Leader

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Nguyễn Văn Phát

Nhân Viên Marketing

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Nguyễn Thị Nguyệt Linh

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Phạm Tuấn Dũng

nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nhơn Trường Hữu

Chuyên Viên Digital Marketing

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Lý Tuấn Nam

Chuyên Viên Google Adwords

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Hỏa thị lan

Thương mại điện tử - Content marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Nguyễn Việt Hà

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Đoàn Hải Nam

Nhân viên Marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Lê Trung Hiếu

Nhân Viên SEO Website

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Đào Quang Minh

Nhân Viên Marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Thị Lại

Nhân Viên Content Marketing

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Trần Đăng Khôi

Nhân Viên Marketing Online

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Đinh Nam Thành

Nhân Viên Digital Marketing

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/05/2020

TRần Hùng

NHân viên phụ trách sàn Thương mại điện tử

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thị Trúc Kha

Nhân viên Marketing

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Nguyễn Nhật Tân

sale sub

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 21/05/2020