TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Quốc Huy

nhân viên kỹ thuật

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 25/06/2020

Nguyễn Thị Thu Thảo

Design marketing thiết kế website thương mại điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 25/06/2020

Phạm Minh Thường

Nhân viên kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 23/06/2020

Dương Lê Đình Duy

Nhân Viên Phân Tích, Nghiên Cứu Phát Triển

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 23/06/2020

phạm hằng

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 22/06/2020

Võ Thùy Dung

Nhân Viên Marketing Online

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 20/06/2020

Nguyễn Đình Phương Nguyên

Digital Marketing Staff / Marketing Staff

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 19/06/2020

Bùi Quan Minh

10000000

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 17/06/2020

Nguyễn Văn Lin

ngân hàng, bưu chính

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 15/06/2020

Nguyễn Thị Hiền

nhân viên dữ liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/06/2020

Nguyễn Thu Thảo

nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 12/06/2020

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng Phòng Marketing Online

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/06/2020

Hoàng Thị Minh Vương

Nhân Viên Biên Tập Nội Dung

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 10/06/2020

Vi Thi Thanh Chi

Sourcing/Purchasing/ supply chain senior

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Huỳnh Kim Hưng

Nhân Viên Content / SEO Website

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 04/06/2020

Dương Thị Ánh Vy

Nhân Viên Quản Trị Website

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 03/06/2020

Nguyễn Đức Trung

Marketing Team Leader

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Nguyễn Văn Phát

Nhân Viên Marketing

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Nguyễn Thị Nguyệt Linh

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Phạm Tuấn Dũng

nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 30/05/2020