TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Nguyệt Linh

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Phạm Tuấn Dũng

nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nhơn Trường Hữu

Chuyên Viên Digital Marketing

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Lý Tuấn Nam

Chuyên Viên Google Adwords

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Hỏa thị lan

Thương mại điện tử - Content marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Nguyễn Việt Hà

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Đoàn Hải Nam

Nhân viên Marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Lê Trung Hiếu

Nhân Viên SEO Website

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Đào Quang Minh

Nhân Viên Marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Thị Lại

Nhân Viên Content Marketing

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Trần Đăng Khôi

Nhân Viên Marketing Online

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Đinh Nam Thành

Nhân Viên Digital Marketing

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/05/2020

TRần Hùng

NHân viên phụ trách sàn Thương mại điện tử

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thị Trúc Kha

Nhân viên Marketing

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Nguyễn Nhật Tân

sale sub

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Trần Hữu Hạnh

nhân viên SEO

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 19/05/2020

Lê Thị Thu Khương

Nhân viên Marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Quảng Ngãi,Đà Nẵng.

Ngày cập nhật: 16/05/2020

Nguyễn Yên Phong

Trưởng Phòng Marketing Online

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/05/2020

Nguyễn Đăng Thông

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/05/2020

Trương Song Hỷ

Thương mại điện tử

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/05/2020