TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Đức Huynh

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trịnh Hùng

Phụ xe

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nam

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần Văn Thuỷ

Lái xe b2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Giang

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Võ phước nguyên

lái xe B2

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Quốc Huy

lái xe B2

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Lưu Trung

Lái xe B2

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Ngô Thành Long

lái xe B2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Lã Văn Đương

Phụ xe

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Nam Định

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Kim Nhật Minh

Phụ xe Container

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần Thiên Vũ

Lái xe bằng D

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Lê Thanh

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Huynh chi linh

lái xe B2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Kiều Anh

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Vĩnh Long

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Châu Phước

lái xe B2

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Phú Đông

lái xe B2

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Phạm Trịnh Khoa

Nhân viên phụ xe

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Võ dương hồng huệ

lái xe B2

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

phạm viết nghĩa

Lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Nam

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Thành Danh

Lái xe hạng E

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Hữu phúc

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020