TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Trần Thị Quỳnh Mai

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lê Hoàng Trí

Bán Phụ Kiện Thoại & Giao Hàng Phụ Kiện Thoại

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

lê Thanh Thảo

Bán hàng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lê Thị Hồng Minh

gia sư tiểu học, bán hàng..

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Võ Trọng Nghĩa

phục vụ, bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Danh Lý Thái

Lao động phổ thông - Bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

huỳnh ngọc khánh

Nhân Viên làm Buổi Tối

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lại Đình Giang

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Trương Thị Thắm

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Mai Nhi

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Trần Thị Kim Nhung

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Đàm Thị Kim Thi

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Công Nam

Nhân viên Làm Ca Tối

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Minh Chi

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: An Giang

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

Nhân viên bán hàng - Thu ngân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Thanh Hiền

Nhân Viên Bán hàng, Phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Mai Trâm

kế toán bán hàng , chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Đức Trường

Nhân Viên Kinh Doanh bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Văn Nhất

Nhân viên Kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Đinh Thị Thuỷ

Nhân viên Thu Ngân Bán Hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020