TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Bùi Thị Ái Trinh

nhân viên bán hàng- kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Trần Ngọc Phương Thảo

nhân viên

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Hồ Trọng Thắng

bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Nguyễn Huyền Linh

Kế toán, Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Nguyễn Thị kiều Diễm

bán hàng, tạp vụ, thu ngân

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Bùi Minh Hoàng

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Tuấn Anh

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thanh Ngân

Quản Lý Cửa Hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Hà

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

thùy linh

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Vũ Tuyết Nga

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Kim Dung

Quản Lý Cửa Hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thiên Trang

Nhân Viên Thu Ngân

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Thanh Bình

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Tâm

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

voc gia han

nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 26/05/2020

phan thị bích sen

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Võ Thị Kim Sự

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thị Hồng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Võ Văn Nhân

Nhân viên bán thuốc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Trà Vinh,Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020