TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Anh Hào

Cán Bộ vật tư

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Nguyễn Quang hoàng

Nhân viên Kỹ thuật xây dựng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Trị

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Nguyễn Thành Thiện

Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thái Bình

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Tran Van Quyet

Trưởng phòng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thái Bình

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Đỗ Văn Cường

Trưởng nhóm - Giám sát

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thái Bình

Ngày cập nhật: 29/02/2020

nguyễn văn bình

Nhân viên Thủ kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thái Bình

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Nguyễn Thành Thiện

Nhân viên Dự toán, kinh tế xây dựng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thái Bình

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Trần Thế Bách

Trưởng nhóm - Giám sát

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Nguyễn Văn Sáng

Phụ hồ

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Trần Quốc Bảo

Nhân viên kĩ thuật trắc đạc

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Nguyễn Duy Đoan

Kỹ sư cầu đường bộ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Mai Thị Lượng

Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Nguyễn Hoàng Hiệp

Thợ xây/Thợ hồ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Nguyễn Tiến Dũng

Xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Phạm Quỳnh Trâm

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/02/2020

nguyễn thanh hậu

xây dựng, trắc địa công trình

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Đặng Như Ý

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Phạm Quang Ngôn

Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 28/02/2020

DƯƠNG DUY KHÁNH

Giám sát công trình

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 28/02/2020

Nguyễn mạnh tuan

Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Ninh Bình

Ngày cập nhật: 28/02/2020