TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Phạm Tuấn anh

xây dựng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/09/2020

Lê hoài Bình

Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/09/2020

trần đăng huy

kĩ sư giám sát, kĩ sư kết cấu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 12/09/2020

Nguyễn Đình Dũng

Thợ xây/Thợ hồ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Tăng Thái Tường

Giám Sát Thi Công

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ,Đồng Tháp

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Nguyễn Mạnh Huân

Thợ xây/Thợ hồ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 11/09/2020

nguyen van dung

Kỹ Thuật xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Nguyễn Thành Đạt

Nhân viên giao hàng - xây dựng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Nguyễn Thị Lê

Admin, Hành chính Thủ tục Hợp đồng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyển văn Tân

Xây dựng / Thi công Bao ăn ở

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Rong

Thợ Hồ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Hoàng

LDPT Hoặc Bốc Vác

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

A Lăng Tư

Thợ xây/Thợ hồ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Hoàng Phương

BIM Leader

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/09/2020

NGUYỄN HUỲNH DUY

Cán Bộ Kỹ Thuật

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Tuấn Kiệt

Giám sát thi công

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Viết Dũng

Kỹ thuật hiện trường

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Tuấn Thành

Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Hoàng Văn Linh

Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Trương Thành Lễ

Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 09/09/2020