Amir Zuker

Ngành nghề: IT phần mềm Tư vấn Quản lý điều hành

Mức lương: Trên 30 triệu

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Chưa cập nhật

Giới tính: Chưa cập nhật

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: 47 Tran Quy Khoach, Q1

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Chưa cập nhật

Vị trí: IT phần mềm Tư vấn Quản lý điều hành

Mức lương: Trên 30 triệu

  Nơi làm việc:
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Đà Nẵng

Xếp loại: Khá

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

  Ngành nghề:
 • IT phần mềm
 • Tư vấn
 • Quản lý điều hành

Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục Tiêu

 • To bring high standards and professionalism, while utilizing my vast experience.
 • Support the Business objectives, performance and profitability and leverage them.
 • Provide the best service / customer satisfaction. 
 • On Budget, On Time with Quality.
 • To be an application and follow Leader
 • Comply to my company policies.

KỸ NĂNG

• IT Consultancy / Advisory 
• Strategic Vision: Business and IT  
• Client / Users Engagement  
• SDLC - Software Development Life Cycle (Specification, Analysis, Design, Development, QA Requirements)  
• Project Management, Planning / time management
• B budgeting 
•  Excellent problem - Solutions  
• Business & Systems Analysis  
• Vendor Management  
• Employees leader / Management  
• Outsourcing & Offshore Management 

Systems
------------
• HIT / HIS- Healthcare / Hospital Information Technology 
• Hospitality Systems
• Finance Systems
• HRIS- HR & Payroll Information systems / Applications
• BPM and Workflow, CRM, ERP


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV