Thông tin ứng viên: Amir Zuker

Thông tin cơ bản
Chưa cập nhật
47 Tran Quy Khoach, Q1
Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

 • To bring high standards and professionalism, while utilizing my vast experience.
 • Support the Business objectives, performance and profitability and leverage them.
 • Provide the best service / customer satisfaction. 
 • On Budget, On Time with Quality.
 • To be an application and follow Leader
 • Comply to my company policies.

Thông tin chung
 • Học vấn Chưa cập nhật

 • Ngành nghề IT phần mềm , Tư vấn , Quản lý điều hành ,

 • Nơi làm việc Hồ Chí Minh

Thông tin chung
 • Mức lương

 • Kinh nghiệm Chưa cập nhật

 • Cấp bậc Chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân
Xem CV