Thông tin ứng viên: Đoàn Thị Thúy

Thông tin cơ bản
Xem CV
Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Kế toán - Kiểm toán ,

  • Nơi làm việc Hà Nam

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV