Duy Uyên

Ngành nghề: Việc làm bán hàng Làm bán thời gian Việc làm thêm tại nhà

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Lượt xem: 2 lượt

Ngày sinh: 28/03/2004

Giới tính: Nữ

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, khóm 3 phường 6

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Chưa cập nhật

Vị trí: Việc làm bán hàng Làm bán thời gian Việc làm thêm tại nhà

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

    Nơi làm việc:

Xếp loại: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

    Ngành nghề:
  • Việc làm bán hàng
  • Làm bán thời gian
  • Việc làm thêm tại nhà

Loại hình làm việc: Bán thời gian cố định

Mục Tiêu

Chưa cập nhật

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV