Thông tin ứng viên: hiếu hiếu

Thông tin cơ bản
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Điện - Điện tử ,

  • Nơi làm việc Hà Nội

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV