Hoàng Thị Lệ Thùy

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng Marketing-PR Thư ký-Trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: P206, nhà K1, ngõ 81, Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Hành chính - Văn phòng Marketing-PR Thư ký-Trợ lý

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hà Nội

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Hành chính - Văn phòng
  • Marketing-PR
  • Thư ký-Trợ lý

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV