Hồng Phúc Đào

QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH

Ngành nghề: Giáo dục-Đào tạo

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Chưa cập nhật

Giới tính: Chưa cập nhật

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Lạc Long Quân

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Chưa cập nhật

Vị trí: QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hà Nội

Xếp loại: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

    Ngành nghề:
  • Giáo dục-Đào tạo

Loại hình làm việc: Chưa cập nhật

Mục Tiêu

Chưa cập nhật

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV