Thông tin ứng viên: Lê Hải Bắc

Thông tin cơ bản
Xem CV
139 Tân Mai
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Thực phẩm-Đồ uống , Phát triển thị trường ,

  • Nơi làm việc Hà Nội

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV