Thông tin ứng viên: Lê Thế Dũng

Thông tin cơ bản
Xem CV
Xóm 4, Hưng phúc, hưng nguyên, nghệ an
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Quản trị kinh doanh , Quản lý điều hành ,

  • Nơi làm việc Nghệ An

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV