Thông tin ứng viên: Lê Thế Dũng

Thông tin cơ bản
Xem CV
Xóm 4, Hưng phúc, hưng nguyên, nghệ an
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Quản trị kinh doanh , Quản lý điều hành ,

  • Nơi làm việc Nghệ An

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV