Minh Thuỷ

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng Biên-Phiên dịch Thư ký-Trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 2 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Hải Dương

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Hành chính - Văn phòng Biên-Phiên dịch Thư ký-Trợ lý

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hồ Chí Minh
  • Bình Dương
  • Đồng Nai

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Hành chính - Văn phòng
  • Biên-Phiên dịch
  • Thư ký-Trợ lý

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV