Ngô Minh Đức

Ngành nghề: Điện - Điện tử Thực phẩm-Đồ uống Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Mễ Hạ - Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Điện - Điện tử Thực phẩm-Đồ uống Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hà Nội
  • Hải Dương
  • Hưng Yên

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Điện - Điện tử
  • Thực phẩm-Đồ uống
  • Sản xuất - Vận hành sản xuất

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV