Nguyen Hoai An

Ngành nghề: Khách sạn - Nhà hàng Nhân viên kinh doanh Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Tan an, lagi, binh thuan

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Khách sạn - Nhà hàng Nhân viên kinh doanh Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hồ Chí Minh
  • Cần Thơ
  • Lâm Đồng

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Khách sạn - Nhà hàng
  • Nhân viên kinh doanh
  • Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV