Nguyễn Hoàng Toản

IT phần mềm

Ngành nghề: IT phần mềm

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: ấp 4A, Bình Mỹ, Củ Chi, HCM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Xem CV

Vị trí: IT phần mềm

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hồ Chí Minh

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • IT phần mềm

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV