Nguyễn Hữu thông

Sản xuất - Vận hành sản xuất

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 4 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Khu phố phước sơn phường Phước Hòa thị xã Phú Mỹ vũng tàu

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Bà Rịa Vũng Tàu

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Sản xuất - Vận hành sản xuất

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV