Thông tin ứng viên: Nguyễn Khánh Toàn

Thông tin cơ bản
Chưa cập nhật
Nghi Hải - Cửa Lò -Nghệ An
Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được công việc phù

hợp với bản thân

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Xây dựng ,

  • Nơi làm việc Nghệ An

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV