Thông tin ứng viên: Nguyễn Quang Hiếu

Thông tin cơ bản
Xem CV
123 hn
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Điện - Điện tử ,

  • Nơi làm việc An Giang

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV