NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Ngành nghề: Thực phẩm-Đồ uống Công Nghệ Thực Phẩm

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: 101B, Lê Hữu Trác, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Thực phẩm-Đồ uống Công Nghệ Thực Phẩm

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Đà Nẵng
  • Thừa Thiên Huế
  • Quảng Nam

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Thực phẩm-Đồ uống
  • Công Nghệ Thực Phẩm

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

Tải CV