Thông tin ứng viên: Nguyễn Thị Hà

Thông tin cơ bản
Xem CV
Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Kế toán - Kiểm toán ,

  • Nơi làm việc Hà Nội

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV