Thông tin ứng viên: Nguyễn Thị Hà

Thông tin cơ bản
Xem CV
Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Kế toán - Kiểm toán ,

  • Nơi làm việc Hà Nội

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV