Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Việc làm bán hàng

Ngành nghề: Việc làm bán hàng

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: ninh kiều-cần thơ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Việc làm bán hàng

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Cần Thơ

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Việc làm bán hàng

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV