Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh

일본어 번역사

Ngành nghề: Giáo dục-Đào tạo

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 1 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Tỉnh,thành phố: Hà Nội

Quận, huyện: Xem CV

Nơi ở hiện tại: Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: 일본어 번역사

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hà Nội

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Giáo dục-Đào tạo

Loại hình làm việc: Xem CV

MỤC TIÊU

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

HỌC VẤN - BẰNG CẤP

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

NGÔN NGỮ

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV