phạm Nhung

Ngành nghề: IT phần mềm Freelancer

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Chưa cập nhật

Giới tính: Nữ

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: kim mã thượng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: học viện ngân hàng

Học vấn: Chưa cập nhật

Vị trí: IT phần mềm Freelancer

Mức lương: Thỏa thuận

    Nơi làm việc:

Xếp loại: TB khá

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

    Ngành nghề:
  • IT phần mềm
  • Freelancer

Loại hình làm việc: Bán thời gian cố định

Mục Tiêu

.......

KỸ NĂNG

......

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV