Thông tin ứng viên: Tống Thị Hải Luyến

Thông tin cơ bản
Xem CV
133 /35/7 Đỗ Thúc Tịnh
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Hành chính - Văn phòng , Giáo dục-Đào tạo , Biên-Phiên dịch ,

  • Nơi làm việc Đà Nẵng

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV