Tống Thị Hải Luyến

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng Giáo dục-Đào tạo Biên-Phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: 133 /35/7 Đỗ Thúc Tịnh

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Hành chính - Văn phòng Giáo dục-Đào tạo Biên-Phiên dịch

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Đà Nẵng

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Hành chính - Văn phòng
  • Giáo dục-Đào tạo
  • Biên-Phiên dịch

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

Tải CV