trần chí trung

Sinh viên làm thêm

Ngành nghề: Sinh viên làm thêm

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Chưa cập nhật

Giới tính: Nam

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: 28 trị đình thảo

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: trường cao đẳng công nghệ thông tin

Học vấn: Chưa cập nhật

Vị trí: Sinh viên làm thêm

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

    Nơi làm việc:

Xếp loại: TB khá

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

    Ngành nghề:
  • Sinh viên làm thêm

Loại hình làm việc: Bán thời gian cố định

Mục Tiêu

tìm việc làm thêm để sang sẻ cuộc sống

KỸ NĂNG

bán thời gian

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV