Trần Hà Lan

Biên-Phiên dịch

Ngành nghề: Biên-Phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Tầng 19 Tò N03A Chung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Biên-Phiên dịch

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hà Nội

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Biên-Phiên dịch

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV