Thông tin ứng viên: TRẦN MAI HẠNH

Thông tin cơ bản
Xem CV
Chiêu Hy, Huyền Trưng, Bà Rịa – Vũng Tàu
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Sinh viên làm thêm ,

  • Nơi làm việc Hồ Chí Minh

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV